امیرحسین اویسی گفت: تعهد و هدف هایم را در عرصه موسیقی در کنار هم پیش می‌برم به شرط آنکه به هیچ کدام لطمه وارد نشود.

گفت‌وگوی «موسیقی ما» با رهبر ارکستر محمد علیزاده به بهانه انتشار تک‌آهنگی با صدای خودش؛

رهبراركستر محمد عليزاده درباره جديدترين فعاليت خود به موسيقي پارس ميگويد